25 lipca 2024


Ogniwa paliwowe znajdują coraz więcej zastosowań. Najbardziej podatnym na uszkodzenie elementem tych ogniw jest membrana, wykonywana na ogół z polimeru Naflon. Membrany ulegają degradacji chemicznej i mechanicznej, powstają w nich pory i pęknięcia. Dotąd jedynym sposobem naprawy uszkodzonego ogniwa była kosztowna wymiana membrany.

N 8 samoregenerujace sie membrany

Na wydziale mechanicznym Uniwersytetu Delavare opracowano membrany mające zdolność samoregeneracji. W polimerze zatopiono mikrokapsułki wypełnione płynnym Naflonem. W miarę zużycia membrany pękają ich ścianki uzupełniając ubytki materiału.

www.udel.edu