25 lipca 2024


Inżynierowie Liangbing Hu i Teng Li z Uniwersytetu Maryland College Park posługując się nanotechnologiami otrzymali drewno, którego wytrzymałość ma być wyższa od stali, a nawet od stopów tytanu. Podczas prezentacji ujawnili jednak niewiele szczegółów.

superdrewno

Prace rozpoczęli od drewna miękkiego, takiego jak balsa lub lipa, i gęstego, jak np. drewno tekowe. Zwrócili uwagę na zawartą w każdym drewnie ligninę, która klei komórki drewna. Umiejętność regulowania stężenia ligniny pozwala na wytworzenie drewna o pożądanych parametrach. Proces polega na usuwaniu lub zagęszczaniu ligniny przy pomocy znanych nanotechnologii. Wynalazcy twierdzą, że ich „superdrewno” znajdzie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, ponieważ przewyższa wytrzymałością dotychczas używane materiały i nie ulega procesom korozyjnym. Szczegóły procesu otrzymywania „superdrewna” niebawem mają być opublikowane.

www.umdrightnow.umd.edu