19 maja 2024


Uniwersytety w Tel Avivie i Tsinghua szukają rozwiązania, które może w wybranych miejscach mechanizmów wyeliminować tarcie. Jak wiadomo, tylko w silnikach cieplnych straty energii spowodowane koniecznością pokonania oporów tarcia sięgają 1/3 włożonej energii.

Badając rożne materiały zwracano uwagę na stopień krystalizacji ich powierzchni, szczególnie w przypadku grafitu. Najwyższy spadek sił tarcia uzyskano w złożeniu grafitu z heksagonalnym azotkiem boru. Opracowywane są metody trwałego pokrywania tymi substancjami ścierających się powierzchni łożysk i innych mechanicznych złożeń, w których niepożądany jest wysoki współczynnik tarcia. Zastosowanie tego rodzaju „supersmarowania” zwiększy trwałość i niezawodność urządzeń, uprości ich budowę i pozwoli zaoszczędzić duże ilości energii.

www.tsinghua.edu.cn