22 lipca 2024


O ile żywotność pełnowymiarowych turbin gazowych jest więcej niż wystarczająca, to ich najmniejsze wersje, używane głównie jako napęd generatorów elektrycznych w dronach, są bardzo zawodne. Uproszczenia konstrukcji, wynikające z miniaturyzacji, powodują zaburzenia chłodzenia prowadzące do wypalania materiału przez wysoką temperaturę gazów zasilających. Z drugiej strony obniżenie temperatury obniża osiągi urządzenia.

News 2 turbina druk 3 D

W Southwest Research Institute zbudowano mikroturbinę promieniową z mikroskopijnymi kanałami powietrznymi, wzorowaną na dużych turbinach. Okazało się, że to czego nie są w stanie zrobić obrabiarki może wykonać drukarka 3D, wykorzystująca technikę selektywnego topienia metalu przy pomocy lasera (SLM). Warstwa po warstwie wykonano konstrukcję turbiny, wraz z kanalikami zintegrowanego chłodzenia.

www.swri.org