28 maja 2024


Poszukiwania sposobów gromadzenia energii sprawiły, że coraz większą rolę odgrywają superkondensatory. Coraz częściej zastępują one akumulatory litowo-jonowe. Wadą superkondensatorów jest stosunkowo niska gęstość energii. Poprawia to nieco zastosowanie rozpuszczalników organicznych. Są one jednak bardzo drogie i mają niską przewodność elektryczną.

Dr Takeshi Kondo z Tokyo University of Science opracował superkondensator wykorzystujący elektrolit wodny, będący roztworem kwasu siarkowego. Zastosował elektrody wykonane metodą mikrofalowego osadzania z fazy gazowej (MPCVD) nanodiamentu z domieszką boru. Tak zbudowane urządzenie po 10 tys. cykli ładowania nie wykazało śladów zużycia. Do tego wykazało się znacznie wyższą gęstością energii. Prowadzone są eksperymenty z innymi wodnymi elektrolitami. Ostatnio jeszcze lepsze właściwości wykazał superkondensator o identycznych elektrodach tyle, że zanurzonych w roztworze nadchloranu sodu.

tus.ac.jp