18 kwietnia 2024


Podczas budowy układów półprzewodnikowych w mechanice precyzyjnej i zegarmistrzostwie, dotyk małych elementów podczas montażu łatwo może je uszkodzić, zdeformować lub zanieczyścić, uniemożliwiając prawidłowe działanie budowanego urządzenia. Uszkodzenia zdarzają się nawet jeśli używa się bardzo precyzyjnych pęset i chwytaków, i nawet gdy manipulują nimi dobrze zaprogramowane roboty.

n 4 lewitacja akust

Doktorant ETH w Zurychu, Marcel Schuck zbudował robota, który może przenosić drobne przedmioty nie dotykając ich. Wykorzystał znane od około 80 lat zjawisko lewitacji akustycznej. Demonstracyjny No-Touch Robotics składa się z dwóch półkul wydrukowanych w 3D, w których rozmieszczono wiele miniaturowych głośników. Podczas pokazu pomiędzy chwytakami unosiła się kulka. Lewitacja akustyczna działa na przedmioty z każdego niemal materiału. Może unosić zarówno metalowe części zegarmistrzowskie, jak i mikroskopijne elementy półprzewodnikowe. Kształt i wymiary chwytaków można dowolnie projektować. Dzięki oprogramowaniu można przenosić punkty nacisku i manipulować przedmiotem w pożądany sposób.

ethz.ch