2 marca 2024


NAWA Technologies z Aix-en-Provence zaprezentowała komercyjną wersję elektrody, która może odmienić dotychczasowe konstrukcje akumulatorów, nie tylko w samochodach elektrycznych.
Stanowi ją nanorurka węglowa (VACNT) mająca najwyższą jak dotąd przewodność jonową, elektryczną i cieplną.

m News 3 NAWA elektroda

Konstrukcja 3D w rozmiarze nano nie ogranicza rozmiarów, tak jak powszechnie używane proszki, i może zwiększyć wydajność wszystkich rodzajów akumulatorów. Można również budować akumulatory znacznie mniejsze i łatwiej konfigurowalne w środkach transportu niż obecne.
Podczas porównań stwierdzono dziesięciokrotne zwiększenie mocy, trzykrotne – wielkości magazynowanej energii i co najmniej pięciokrotne przedłużenie żywotności akumulatora. Ponadto ładowanie trwa minuty, a nie jak dotychczas godziny.
Rozwiązanie nie wymaga stosowania tzw. materiałów ziem rzadkich, a jego koszty są o 25% niższe od kosztów dotychczas wytwarzanych akumulatorów.

nawatechnologies.com