18 kwietnia 2024

 

News 3 ciepło odpadowe

Ciepło odpadowe pochodzące z różnych gałęzi przemysłu pochłania około 65% energii. Efektywność stosowanych dotąd rozwiązań zmierzających do jej odzyskania jest ciągle daleka od oczekiwań.

Obiecujące wysoką efektywność materiały termoelektryczne znajdują bardzo niszowe zastosowania, np. w łazikach marsjańskich. Wymagania stawiane materiałom termoelektrycznym zakładają m.in. ich bardzo niską przewodność cieplną i wysoką przewodność elektryczną. Dostarczane ciepło zmieniane jest w prąd elektryczny. Jednak efektywnych tego typu materiałów odkryto dotąd niewiele. Naukowcy Northwestern Uniwersity i Seul National University na początku sierpnia zaprezentowali najwydajniejszy w historii materiał termoelektryczny. Jest to selenek cyny w formie polikrystalicznych granulek. Najpierw badano jego formę monokrystaliczną. Nie przyniosło to pożądanych rezultatów. Działanie formy polikrystalicznej początkowo okazało się krótkotrwałe. Przyczyną był szybko postępujący proces utleniania. Naukowcy z Seulu spróbowali więc opracować inną technologię otrzymywania tego związku. Sukcesem był proces pozbawiony tlenu. Materiał musiał również sprostać wysokim wymaganiom termicznym. Znajduje się on bowiem w środku urządzenia, którego gorąca strona może mieć temperaturę 400 do 500 °C, przy której SnSe musi zachować stabilność. Próby wypadły pomyślnie. Materiał może znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

northwestern.edu