25 lipca 2024


W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w dniach 4-6 września odbędzie się druga edycja seminarium pt. „Synergia nauki i przemysłu”. Celem seminarium jest zaprezentowanie strategii rozwoju długofalowego systemu szkoleń i kształcenia inżynierskiego programistów i operatorów obrabiarek CNC.

Podczas seminarium omówione zostaną potrzeby lokalnego przemysłu w tym zakresie oraz możliwości wsparcia szkoleniowego lokalnych ośrodków edukacyjnych. W programie przewidziano prezentacje, wykłady i prelekcje oraz pokazy „na żywo” na ponad dwudziestu maszynach, głównie obrabiarkach sterowanych numerycznie. Wśród prezentowanych tematów znajdą się m.in.: Nowoczesne sposoby wytwarzania części z wykorzystaniem druku 3D; Obróbka stopów trudnoobrabialnych narzędziami ceramicznymi; Obróbka wykończeniowa 3+2 jako alternatywa dla obróbki 5-cio osiowej ciągłej; Technologie przyrostowe druku 3D polimerów i stopów tytanu; Narzędzia do wydajnej obróbki materiałów trudnoobrabialnych; Wirtualizacja procesów produkcyjnych w systemach CAD/CAM.
Seminarium ma charakter otwarty, a udział w nim jest  bezpłatny.

synergia.pwsz.chelm.pl