24 czerwca 2024


Konferencja techniczna pod takim tytułem odbędzie się 26 października w Krakowie. Konferencja pomyślana jest jako spotkanie branżowe w formule łączącej wykłady ekspertów z praktyczną prezentacją narzędzi oraz konsultacjami merytorycznymi.

Wydarzenie dedykowane jest dla osób zarządzających firmami produkcyjnymi z sektora motoryzacyjnego i lotniczego.
Wśród tematów przygotowanych na konferencję są m.in.: Podejście mechatroniczne w projektowaniu stacji zrobotyzowanych w aplikacjach przemysłowych; Mobilne roboty kolaborujące; Specjalistyczne środki smarne i szczeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego; Zastosowania technologii ultradźwiękowej w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym; Systemy bezpieczeństwa maszynowego oraz Pomiary 2D w branży automotive & aerospace.

Wstęp na konferencję jest wolny.

http://www.axonmedia.pl