25 lipca 2024


Doroczne spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS, organizowane przez firmę Symkom, odbędzie się w 15 listopada w Warszawie, w Hotelu Bristol.


W tym roku, oprócz informacji dotyczących najnowszych wersji oprogramowania (w tym – ostatnio udostępnionej wersji R3) planowane jest przedstawienie m.in. następujących zagadnień:

  • Fluent Meshing with Fault – Tolerant Meshing workflow,
  • Modelowanie transportu materiałów sypkich poprzez sprzęgnięcie dwóch solverów EDEM i ANSYS Fluent,
  • Praktyczne wykorzystanie narzędzi ACT we wspomaganiu automatycznych symulacji w środowisku ANSYS Workbench.

symkom.pl