24 czerwca 2024


(artykuł reklamowy)

Możliwość prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych w zakresie podstawowej statyki liniowej oferuje inżynierom już w zasadzie każdy moduł obliczeniowy rozszerzający funkcjonalności systemów CAD. Dzięki temu wspomniane zagadnienia z zakresu obliczeń statycznych są powszechnie stosowane i nie przynoszą użytkownikom wszelakich nakładek obliczeniowych większych kłopotów. Problemy pojawiają się natomiast w momencie konieczności zrealizowania bardziej zaawansowanych analiz, np. obliczeń częstotliwościowych lub analiz wymuszeń z zakresu dynamiki liniowej. Stosowany zazwyczaj moduł obliczeniowy staje się niewystarczający – konieczne jest skorzystanie z dedykowanych narzędzi. I tutaj z pomocą przychodzi oprogramowanie inżynierskie MIDAS NFX. Jest to jeden z wiodących systemów wspierających proces projektowania, służący do przeprowadzania profesjonalnych symulacji i obliczeń numerycznych.

Filip Ulatowski

W artykule, na przykładzie analiz z zakresu dynamiki liniowej, a dokładniej – na przykładzie trzech konkretnych typów: analizy modalnej (Modal Analysis), analizy harmonicznej (Direct Frequency Response) oraz analizy spektrum odpowiedzi (Response Spectrum Analysis) przedstawione zostaną możliwości programu MIDAS NFX znacząco ułatwiające prowadzenie – w prosty i intuicyjny sposób – rozwiniętych obliczeń z zakresu dynamiki konstrukcji.

obliczenia dynamczne midasNFX

Analiza Modalna (Modal Analysis)
Zrealizowanie numerycznej analizy modalnej ma na celu poznanie wartości drgań własnych weryfikowanej konstrukcji. Analiza modalna wykonywana już na etapie projektowania pozwala uniknąć powstawania późniejszych niekorzystnych zjawisk pracy maszyny lub konstrukcji w warunkach wymuszeń pokrywających się np. z którąś z wartości drgań własnych. Stwarzałoby to zagrożenie wystąpienia bardzo szkodliwego zjawiska rezonansu. Niezwykle ważne jest przeprowadzenie takiej analizy już na etapie projektowania, gdyż wartości drgań własnych danej konstrukcji są jej cechą, taką jak: masa, rozmiar, materiał bądź kolor. Dlatego też realizacja analizy modalnej nie wymaga od użytkownika definiowania jakichkolwiek zewnętrznych obciążeń działających na konstrukcję, chociaż możliwe jest uwzględnienie w programie wpływu obciążeń na zjawisko rezonansu. Wymaga się natomiast zdefiniowania podparć, mających wpływ na sztywność całej konstrukcji. Determinuje ona osiągane wartości drgań własnych. Prostotę realizacji obliczeń analizy modalnej w programie MIDAS NFX zaprezentowano poniżej na przykładzie modelu mostu ukazanego na rysunku 1.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 12 (123) grudzień 2017