18 kwietnia 2024


Pierwszą część opisu projektowania pamięci USB, zamieszczoną w poprzednim wydaniu magazynu, zakończyliśmy na modelowaniu obudowy, w której należy umieścić wtyk USB oraz układ elektroniczny.

Wiktor Mielczarek

Modelowanie bryłowe w programie realizowane jest w oparciu o „silnik” ACIS v18. Wszystkie operacje przeprowadzane są z użyciem bardzo zaawansowanego algorytmu, co ma ogromny wpływ na jakość projektowania skomplikowanych obiektów 3D i uzyskiwanych wyników. W poleceniach wyliczania objętości, powierzchni, momentów bezwładności, środka ciężkości inżynier uzyskuje pełne informacje niezbędne w projektowaniu. Drzewo części umożliwia cofnięcie się do dowolnego etapu w procesie projektowania i wykonanie koniecznych modyfikacji bez utraty następujących po sobie operacji. Polecenia złożenia umożliwiają łączenie wielu składników w jedną część.

Rys_41

Modelowanie gniazda USB   
W menu podręcznym zgrupowane są najczęściej wykonywane polecenia. Wyświetlanie projektu z ukrywaniem linii niewidocznych ułatwi wykonywanie następnych poleceń.
Należy teraz wykonać osadzone w przygotowanym specjalnie otworze metalowe złącze. Złącze zostanie wykonane z prostopadłościanu, który następnie przekształcimy z pełnej bryły na cienkościenny obiekt.
Wybieramy polecenie Kostka (rys. 41).
Zbliżamy kursor do narożnika istniejącego otworu w ściance obudowy. Czerwonym kolorem sygnalizowana jest płaszczyzna pracy a obok kursora (krzyżyk) widoczny jest tryb przyciągania kursora do wierzchołka (kreska-kropka). Po wprowadzeniu pierwszego punktu i przesunięciu kursora widoczny jest zarys podstawy prostopadłościanu. W pasku kontrolnym wprowadzamy dokładne wymiary rysowanej bryły i przesuwamy wzdłuż osi X o 12 mm (rys. 42). 


Przy pomocy polecenia Powłoka bryły (rys. 45) tworzymy obiekt cienkościenny.  Grubą czerwoną linią zaznaczone są ścianki, które będą pominięte w trakcie realizacji polecenia. Wprowadzamy grubość ścianki (0,25 mm) i kończymy realizację polecenia naciskając przycisk Zakończ (oznaczony chorągiewką).  Na rys. 43 widać utworzoną nową bryłę.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9 (24) wrzesień 2009