26 czerwca 2024


Koncepcja nowego produktu zazwyczaj rodzi się w wyobraźni i przechodzi bardzo długą drogę nim wyrób znajdzie się na naszym biurku. Najczęściej w tym procesie, bezpośrednio i w każdej fazie, uczestniczy oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania – CAD.

Maciej Karlic

Możliwość projektowania w trzech wymiarach pozwala stworzyć wirtualny model 3D, który w kolejnych etapach zostaje przekazany do druku 3D, a następnie do przygotowania technologii produkcji w oprogramowaniu CAM. Uzyskana geometria posłuży również jako podstawa do opracowania dokumentacji i materiałów reklamowych oraz, na przykład – instrukcji obsługi w oprogramowaniu 3DVIA Composer.
Projekt_w_CAD_3D_sDo przygotowania wirtualnego modelu 3D producenci oprogramowania udostępniają szereg zaawansowanych narzędzi. Wspomagają one użytkownika na wszystkich etapach projektowania nowego lub modyfikacji istniejącego wyrobu. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi dowolna wizja może znaleźć swoje odbicie w wirtualnym świecie oraz sprawić, że stanie się ona jasna i zrozumiała dla każdego. Technologie takie jak SWIFT pomogą zaoszczędzić czas w trakcie prac nad finalnym wyglądem elementu oraz wykluczą błędy, które opóźniają proces produkcji, narażając firmę na dodatkowe koszty.
Biblioteki części znormalizowanych przygotowane zgodnie z istniejącymi normami i wiązania inteligentne dodawane metodą „przeciągnij upuść” szybko uzupełniają zespół o łączniki i wcześniej zdefiniowane elementy. W trybie złożenia sprawdzamy również współosiowość otworów oraz przenikanie powierzchni sygnalizujące możliwość wystąpienia kolizji.
Arkusz blachy, z którego bezpośrednio otrzymujemy plik DXF, potrzebny chociażby w cięciu laserem, narzędzia do projektowania form, czy projektowanie konstrukcji spawanych, z uwzględnieniem listy elementów ciętych i spoin, to tylko niektóre z licznych modułów wspomagających projektowanie.
W pełni asocjatywna z modelem dokumentacja części i złożeń 2D powstaje niemal automatycznie, uwzględniając między innymi widoki rozstrzelone, szczegółu i wyrwania. Pliki najpopularniejszego formatu 2D - DWG często mogą być nie tylko eksportowane z programu CAD 3D, ale również do niego importowane.
W sytuacji gdy nie mamy pewności czy wybrany materiał spełnia wymogi bezpieczeństwa, lub – czy nie można produktu wykonać taniej i gdzie szukać punktów newralgicznych, pomocne okażą się narzędzia do analiz. Pozwalają one w wirtualnym świecie zasymulować warunki rzeczywiste i określić nie tylko wytrzymałość wyrobu, ale również wpływ obciążeń cyklicznych, ciśnienia powstającego w układzie, a nawet co stanie się z produktem, gdy użytkownik upuści go na ziemię.
Zupełną nowością w oprogramowaniach typu CAD 3D są moduły, dzięki którym jesteśmy w stanie, już na etapie projektowania, zweryfikować wpływ wyrobu na środowisko. SolidWorks Sustainability pozwala określić jak kształtują się koszty wytworzenia i utylizacji ze względu na użyte do produkcji tworzywo.
Wydaje się zatem, że współczesne oprogramowanie CAD 3D dostarcza wszystkich niezbędnych informacji o produkcie finalnym na długo przed jego powstaniem. Czego chcieć więcej?!

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9 (36) wrzesień 2010