26 czerwca 2024


Dla zapewnienia opłacalności, maszyna musi być wydajna i niezawodna oraz utrzymać stałe tempo produkcji. Niezawodność ma tutaj podstawowe znaczenie, szczególnie wtedy, gdy pracujemy w trudnym środowisku i w odległych miejscach takich jak kopalnie odkrywkowe czy podziemne. Ciężkie i wymagające warunki otoczenia, takie jak ekstremalnie wysoka lub niska temperatura, środowisko sprzyjające korozji oraz wibracje, są poważnym zagrożeniem dla niezawodności układu chłodzenia. W chwili zakupu nowej maszyny czynnikiem decydującym są zwykle niskie ogólne koszty obsługi, a nie sam koszt początkowej inwestycji. Nieplanowane przestoje spowodowane awariami są przyczyną powstawania olbrzymich dodatkowych kosztów, które często przekraczają cenę nabycia maszyny, nawet już w ciągu pierwszych pięciu lat jej użytkowania.

Tomi Keiski, Juho Partanen

Przemysł ciężki, w porównaniu do wielu innych gałęzi przemysłu charakteryzuje się bardzo wysokimi kosztami inwestycji. Wynikają one ze stosowania bardzo skomplikowanych i technologicznie zaawansowanych maszyn i urządzeń. Przy tak wysokich kosztach inwestycji niespodziewane przestoje są nieakceptowalne i niedopuszczalne. Bardzo często koszty przestojów nie mogą być „przeniesione” na klienta końcowego, co skutkuje zmniejszeniem, bądź też całkowitym brakiem zysku użytkownika maszyny.

Finnradiator_image1

Aby uniknąć przykrych incydentów podczas użytkowania maszyn inżynierowie opracowali teorię niezawodności, która określa zdolność urządzenia do wykonywania wymaganej funkcji w określonych warunkach przez ustalony okres czasu. Od początku procesu projektowania należy myśleć o całkowitym cyklu życia produktu i mieć na uwadze zagadnienia takie jak łatwość utrzymania i wytrzymałość. Ma to podstawowe znaczenie dla skutecznego i niezawodnego działania.
Jest to część powodów, dla których wielu producentów maszyn zaczęło poszukiwać skuteczniejszych rozwiązań, m.in. wśród wymienników ciepła nowej generacji. Technologia CuproBraze oparta na lutowaniu twardym specjalnych stopów miedzi i mosiądzu odpornych na wyżarzanie jest zaawansowaną metodą produkcji bardzo wydajnych wymienników ciepła stosowanych w różnego rodzaju maszynach ciężkich i pojazdach takich jak koparki, ładowarki i wozy odstawcze. Technologia ta pozwala produkować szeroki wachlarz wymienników ciepła jak np: chłodnice wody, chłodnice powietrza doładowanego, chłodnice oleju oraz chłodnice klimatyzacji i inne.

Opłacalność inwestycji
Ponieważ inwestycje w przemysł ciężki są zawsze poważne z ekonomicznego punktu widzenia, ważne jest, aby szerzej spojrzeć na całkowite koszty różnych wariantów działania. Minimalizowanie początkowego kosztu inwestycji nie prowadzi bezpośrednio do osiągnięcia dochodów. Ponieważ dostępność maszyn może być ograniczona niespodziewanymi przestojami, zyski zostają pomniejszone o koszt logistyki części zamiennych. Najpoważniejszą stratą jest niezadowolenie klienta oraz nadszarpnięta reputacja marki, co skutkuje zmniejszającym się udziałem w rynku.
Łatwość utrzymania ruchu i naprawy w terenie skracają długość przestoju w przypadku awarii. Ponieważ kopalnie i place budowy często są usytuowane na niezurbanizowanych obszarach, a z ekonomicznego punktu widzenia zaleca się przechowywanie tylko ograniczonej ilości części zamiennych w magazynie, podstawowe znaczenie dla operatora ma możliwość naprawy maszyny w miejscu pracy. Miedziane żeberka chłodnic są mocne i sztywne, dzięki czemu dobrze tolerują czyszczenie wodą pod ciśnieniem. Duża odporność na korozję pozwala utrzymać wysoką wydajność chłodzenia przez długi czas.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1-2 (52-53) styczeń-luty 2012