23 czerwca 2024


(artykuł sponsorowany)

Minimalizacja ciężaru konstrukcji we wszystkich swoich aspektach od dawna jest kluczowym zagadnieniem działalności badawczo-rozwojowej innowacyjnych przedsiębiorstw. W ostatnich latach wraz z rosnącym oczekiwaniem klientów na coraz bogatsze wyposażenie nabywanych przez nich pojazdów, tematyka redukcji masy nabiera coraz większego znaczenia. Samo wpisanie pojęcia w wyszukiwarce internetowej daje dostęp do co najmniej 500 000 mniej lub bardziej istotnych stron traktujących o tej tematyce. Spektrum możliwych zastosowań dla nowoczesnych materiałów lekkich jest tak obszerne, że można je sobie jedynie wyobrazić.

Przykładowo, wyczynowe rowery wyścigowe budowane na bazie włókna węglowego ważą jedynie 6,8 kg, a wytrzymują obciążenia porównywalne z rowerami na ramach aluminiowych, przy czym ta minimalna waga nie wynika z możliwości technicznych, a z norm sportowych ujednolicających sprzęt dla zagwarantowania porównywalnych warunków startowych. Technicznie możliwa jest dalsza redukcja masy poniżej 6 kg.

EJOT_Leichtbau_Produkte
Rys. 1  EJOT – różnorodność połączeń przemysłowych w konstrukcjach lekkich

Jednakże również poza sportami profesjonalnymi, gdzie rozwój dąży do granic swoich technicznych możliwości, odkrywane są inne obszary zastosowań dla materiałów lekkich, choćby w artykułach gospodarstwa domowego, w budowie maszyn i urządzeń dla praktycznie wszystkich gałęzi gospodarki, czy w szeroko rozumianej budowie pojazdów. Szczególnie w motoryzacji tematyka minimalizacji ciężaru jest szczególnie ważna, ponieważ całkowity ciężar pojazdu ma istotny wpływ z jednej strony na zużycie paliwa, a zatem na koszty eksploatacji, a z drugiej, pośrednio wpływa również na wielkość emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. Wzrastające wymagania w tym zakresie determinują konstruktorów do ciągłych prac nad poszukiwaniem nowych, lżejszych materiałów oraz technicznych i zarazem ekonomicznych sposobów ich łączenia. Nowe koncepcje napędów zależą w znacznym stopniu od sukcesu na tym polu.
Zastosowanie lekkich i wytrzymałych materiałów to tylko jedna strona medalu. Drugą stronę stanowią systemy ich łączenia, które gwarantować muszą odpowiednią stabilność i wytrzymałość konstrukcji również pod ekstremalnymi obciążeniami.
EJOT, specjalista od pewnych i jakościowych elementów łączeniowych, w szczególności bezpośrednich połączeń gwintowych w tworzywach sztucznych i metalach, analizuje i uwzględnia te wymagania oferując odpowiednie techniki łączenia różnorodnych materiałów. Przykładowo, w ścisłej współpracy ze znanym niemieckim producentem samochodów, pionierem samochodowych koncepcji w dziedzinie konstrukcji lekkich, opracowano i wdrożono system skręcania elementów karoserii, wysokowytrzymałych cienkich blach stalowych i cienkich aluminiowych profili zamkniętych. W sumie 310 wkrętów EJOT FDS łączy w sposób w pełni zrobotyzowany fragmenty karoserii bez konieczności wcześniejszego otworowania i innych operacji przygotowawczych.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11 (62) Listopad 2012