22 lipca 2024

 

Justin Koozer z Klüber Lubrication North America wyjaśnia, jak wielką rolę dla operatorów w sektorze węglowym w redukcji niepotrzebnie wysokich kosztów odgrywa rozpoznanie szansy zwiększenia efektywności energetycznej i wydajności produkcji.

Operatorzy w górnictwie odkrywkowym i podziemnym wymagają od maszyn wysokiej dostępności, skrócenia czasu przestojów i niskich kosztów utrzymania. Wysokie obciążenia i naciski powierzchniowe przy niskich prędkościach oraz zanieczyszczenie ściernymi minerałami i wodą to główne wyzwania mające wpływ na wysokie zużycie części w tej wymagającej branży. Na skuteczność w wyżej wymienionych obszarach, decydujący, choć często niedoceniany wpływ mogą mieć (pomimo że stanowią niewielką część budżetu utrzymania ruchu) stosowane w maszynach górniczych środki smarne. Zasadnicze znaczenie dla sprostania surowym warunkom eksploatacyjnym przemysłu wydobywczego mają, poza wyspecjalizowaną ochroną przed zużyciem i obciążeniami uderzeniowymi, dobre właściwości pompowalności i doskonała przyczepność.


KLU1
Rys. 1 Specjaliści w zakresie trybologii pomagają zwiększyć efektywność energetyczną o 3-9%

Często wybór smaru sprowadza się do skorzystania z oferty głównego dostawcy środka smarnego/paliwa, lecz dla większości kopalń zwykle nie jest to najlepsze rozwiązanie. Alternatywnie, Państwa partnerem może zostać producent specjalistycznych środków smarnych, dobierając je w oparciu o zastosowanie i środowisko, w którym działają.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5/6 (164/165) Maj/Czerwiec 2021