23 maja 2024

W dniach 26-27 września odbyła się w Poznaniu jubileuszowa XX Konferencja Użytkowników Abaqus. Głównym celem tego dwudniowego spotkania było m.in. przedstawienie nowych inicjatyw i strategii rozwoju programów SIMULII, w tym przede wszystkim pakietu Abaqus FEA oraz TOSCA, zaprezentowanie najnowszej wersji Abaqus, a także wymiana doświadczeń i uwag na temat symulacji i jej roli w projektowaniu i badaniach naukowych. Organizatorem spotkania tradycyjnie już była spółka Budsoft.

Abaqus1


Pierwszego dnia Konferencji odbyły się dwa seminaria. „Modeling Polymers and Plastics with Abaqus” – na temat modelowania zachowania się tworzyw sztucznych w zaawansowanych aplikacjach przemysłowych i badaniach naukowo-przemysłowych. „Abaqus 6.13 update” – nowe funkcje i ulepszenia najnowszej wersji Abaqusa, w tym m.in.: implementacja metody elementów dyskretnych (DEM) w Abaqus/Explicit, wsparcie dla obliczeń metodą SPH na wielu procesorach (do 128), nowe modele materiałów dla polimerów (gum, tworzyw sztucznych, termoplastów, itd.), pełną obsługę sprzęgania analiz termicznych, elektrycznych i naprężeniowych, analizy przepływowe stanu ustalonego (steady-state) w Abaqus/CFD, automatyczne modelowanie kontaktu pomiędzy belkami (beam-to-beam i beam-to-surface) za pomocą kontaktu ogólnego w Abaqus/Standard, wielopoziomowa adaptacja siatki dla techniki CEL w Abaqus/Explicit, wsparcie dla wielu GPGPU (np. kilku kart graficznych w jednej stacji roboczej) w solwerze bezpośrednim (Direct Sparse Solver) Abaqus/Standard, wsparcie dla podzłożeń i bezpośredni transfer geometrii z CATIA V6 w Abaqus/CAE.
W drugim dniu Konferencji przedstawiciele SIMULII przedstawili aktualną strategię rozwoju systemu, najnowsze osiągnięcia oraz zmiany dotyczące zarówno oprogramowania Abaqus jaki innych nowych produktów SIMULII: fe-safe, Isight i nowego narzędzia do optymalizacji  – TOSCA  (zaprezentowano możliwości tego narzędzia w zakresie zaawansowanych optymalizacji strukturalnych i przepływowych problemów nieliniowych na bazie rozwiązań MES); ponadto prezentowano zastosowania Abaqus w analizach drgań i hałasu.

Zgodnie z tradycją jesiennych spotkań użytkowników Abaqus większą część drugiego dnia wypełniły prezentacje gości. Przedstawiono m.in.:
  • wybrane aspekty symulacji termicznych skrzynek bezpiecznikowych;
  • rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych w procesie projektowania mechanizmów fotela samochodowego;
  • analizę wytrzymałości pianek ceramicznych w procesie ściskania;
  • analizy numeryczne w rozwoju amortyzatorów; analizę doświadczalną i numeryczną ściskanego profilu giętego na zimno wzmocnionego blachą falistą;
  • optymalizację topologiczną zaawansowanych modeli elementów skończonych na przykładzie narzędzi squeeze-off tool i cut-off tool
  • symulacje numeryczne procesu eksploatacji elementu konstrukcji na karoserie samochodowe
  • optymalizację podwozia samolotu lekkiego pod kątem doboru materiału oraz geometrii elementu

Tegoroczne spotkanie użytkowników Abaqus zgromadziło blisko 70 osób. Następna Konferencja – za rok.

żródło: www.budsoft.com.pl