24 czerwca 2024

Już 22 listopada 2013 roku odbędzie się coroczne spotkanie użytkowników oprogramowania firmy ANSYS organizowane przez jej polskiego partnera – firmę SymKom, w warszawskim Hotelu Marriott.

W tym roku planowana jest prezentacja m.in. najnowszej wersji produktów CFD, MES i EM w środowisku Workbench 15.0. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do zapoznania się z wizją firmy ANSYS dotyczącą rozwoju produktów z zakresu szeroko pojętej symulacji komputerowej. Spotkanie mające swoją wieloletnią historię, silnie zakorzenione w środowisku zajmującym się symulacjami komputerowymi, jest okazją do dyskusji specjalistów z przemysłu i polskich uczelni. Jak co roku w czasie spotkania będzie można również porozmawiać ze specjalistami z firmy ANSYS – z Niemiec i Wielkiej Brytanii, oraz z przedstawicielami organizatora konferencji, firmy SymKom.

źródło: SymKom