13 kwietnia 2024


Niedawno ukazała się nowa odsłona oprogramowania NX, wersja 9.0. Pojawiło się w niej szereg nowych funkcjonalności, z których niektóre, dotyczące modelowania, poniżej sygnalizujemy.

Wprowadzone dla zapewnienia większej elastyczności i wydajności projektowania nowe narzędzia i ulepszenia to m.in.:
Nowe możliwości technologii synchronicznej, która pozwala na modyfikację szkicu dzięki Synchronous Modeling 2D oraz naciąganie krawędzi w modelu 3D (Rys. 1).

nx1Dodatkowe możliwości pozwalające na przeciągnięcie brył po krzywej w celu uzyskania rzeczywistej geometrii otrzymywanej w procesie obróbki. (Rys. 2)

nx2

Nowy przejrzysty interfejs przyspiesza wybieranie poleceń (Rys. 3)

nx3

Realize Shape – nowe narzędzia kształtowania designu wyrobu, umożliwiające uzyskanie pożądanego kształtu na podstawie prostej geometrii (Rys. 4).

nx4

Udoskonalone badanie jakości powierzchni i połączeń między nimi (Rys. 5).

nx5

Pocket Blend – polecenie umożliwiające automatyczne wstawianie promieni na podstawie narzędzia wykorzystywanego do wykonywania wybrania na maszynie (Rys. 6).

nx6

Więcej informacji na stronie
www.camdivision.pl