24 maja 2024

 

W tegorocznej edycji tej międzynarodowej konferencji przemysłu motoryzacyjnego, która odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia w Hotelu Angelo w Katowicach, weźmie udział blisko dwudziestu prelegentów z branży automotive i pokrewnych. Pierwszy dzień przeznaczony został na prelekcje, drugi na szkolenia.  

motoidea-news

Udział w tej szczególnej imprezie biorą przedstawiciele kadry zarządzającej firm produkcyjnych sektora motoryzacyjnego oraz branż takich jak: robotyka, przemysł ciężki, przetwórstwo i wytwarzanie tworzyw sztucznych, leasing, firmy certyfikujące, kancelarie prawne, środowiska naukowe, oraz akademickie.
Na Moto Idei poruszane są zagadnienia dotyczące trendów na polskim, europejskim i światowym rynku motoryzacyjnym. Prezentowane są produkty, procesy i studia konkretnych przypadków.

więcej szczegółów na: moto-idea.pl