22 lipca 2024


Od dwudziestu lat spotykają się tu wiodące firmy i instytucje branży odlewniczej oraz polscy i światowy liderzy tego sektora gospodarki. Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL odbędą się w Targach Kielce w dniach 16-18 września 2014 roku po raz dwudziesty. Jest to największe wydarzenie tego typu w Polsce.

metal

W zeszłym roku targi zgromadziły pod jednym dachem ponad stu trzydziestu wystawców na powierzchni ponad 1600 m2, z trzynastu krajów.
Targom METAL jak co roku towarzyszyć będzie wiele imprez i inicjatyw branżowych. Strefa Kooperacji – spotkania B2B – to kolejna edycja spotkań organizowanych przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową, która co roku organizuje kilkadziesiąt spotkań B2B dla firm polskich i zagranicznych. Kolejny raz odbędzie się Konferencja „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali”, której organizatorem są: Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja Odlewnictwa PAN, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN oraz Targi Kielce.

Tradycyjnie targi odbędą się równocześnie z Międzynarodowymi Targami Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET oraz z Targami CONTROL-TECH, które także obchodzą swój jubileusz dwudziestolecia.
Oprócz rozwiązań i produktów bezpośrednio dedykowanych branży przemysłowej techniki pomiarowej, wystawa CONTROL-TECH od trzech lat poszerzona jest o branżę badań nieniszczących, umożliwiających uzyskanie informacji o stanie fizycznym, wadach i własnościach badanego obiektu (materiału, wyrobu, konstrukcji) bez spowodowania zmiany jego cech użytkowych. Zakres branżowy targów Control-Tech obejmuje zatem nie tylko przyrządy i maszyny pomiarowe, urządzenia pomiarowe specjalnego zastosowania, elementy do urządzeń pomiarowych i badawczych, oprogramowanie do komputerowego wspomagania zapewnienia jakości czy systemy optyczno-elektroniczne, ale także aparaturę analityczną oraz aparaturę do prób nieniszczących.

źródło: Targi Kielce