24 czerwca 2024


W tegorocznym spotkaniu użytkowników platformy 3DExperience Dassault Systemes, które odbyło się w dniach 23-24 października, w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu, wzięło udział blisko 250 uczestników z Polski, Czech i Słowacji.

3DExperience-Forum-w-karpaczu

Podczas konferencji przedstawiono najnowsze możliwości platformy 3DExperience w zakresie wspierania innowacyjności i rozwoju w wielu gałęziach przemysłu i techniki, począwszy od lotnictwa do zastosowań w pojazdach Formuły 1. Swoje doświadczenia prezentowali przedstawiciele przedsiębiorstw z branży automotive (m.in. Lotus, Tenneco, Matador), urządzeń przemysłowych (m.in. Famur, FADO), lotnictwa i przemysłu zbrojeniowego (m.in. PZL Mielec, Waldrex) i uczelni technicznych.

W podgrupach tematycznych przedstawiano zagadnienia dotyczące wykorzystania poszczególnych komponentów i możliwości platformy 3DExperience – w projektowaniu, symulacjach, wytwarzaniu, PLM, PDM, integracji systemów itd., – przy użyciu programów Catia, Enovia, Delmia, Simulia, 3DVia i Exalead.
Drugiego dnia uczestnicy Forum mogli wziąć aktywny udział w sesjach panelowych zorganizowanych po raz pierwszy w formie „okrągłych stołów”, gdzie w węższych gronach przedstawiano zagadnienia i omawiano wdrożenia przemysłowe, i na bieżąco odpowiadano na pytania.

W trakcie trwania konferencji efektownie prezentowały się wystawione w hallu hotelowym dwa bolidy: F1 Lotusa i pojazd zaprojektowany na Politechnice Praskiej w Czechach.

źródło: Dassault Systemes