28 maja 2024


Naukowcy z Uniwersytetu Północnej Karoliny na zlecenie firmy Carbon 3D opracowali technologie druku 3D z wykorzystaniem mediów ciekłych. Proces odbywa się w sposób ciągły, a nie jak dotąd – warstwa po warstwie.

Przedmioty są drukowane znacznie dokładniej oraz od 25 do 100 razy szybciej niż dotąd. Technologię opracowaną przez profesorów chemii Josefa DeSimone, Alexa Ermoshkina i Edwarda T. Samulskiego nazwano CLIP. Polega ona na manipulowaniu światłem i tlenem. Następuje projekcja wiązki światła do ciekłej żywicy i odbywa się dokładna kontrola ilości doprowadzonego tlenu, niezbędnego do jej krzepnięcia. Nieco wcześniej opracowano technologię druku struktur przestrzennych z wykorzystaniem ciekłego stopu galu i indu. Reaguje on z tlenem w temperaturze pokojowej. Tą metodą można wydrukować nawet metalowy drut stojący prostopadle do podłoża.

www.carbon3d.com