19 czerwca 2024

 

Tegoroczne spotkanie użytkowników systemu HyperWorks za nami. Wydarzenie zorganizowane tradycyjnie przez spółkę Desart, dla osób zainteresowanych rozwiązaniami firmy Altair Engineering w zakresie obliczeń, symulacji i analiz inżynierskich, odbyło się 21 maja, w Krakowie.

desart hyperworks

Przeszło sześćdziesiąt osób uczestniczących w spotkaniu zapoznało się z prezentacjami ukazującymi możliwości najnowszej wersji systemu i jego poszczególnych modułów, oraz przykładami wykorzystania programów w zastosowaniach praktycznych, w firmach z sektorów automotive, lotniczego, kolejnictwa i energetyki morskiej.
W trakcie spotkania prezentowano także zalety oprogramowania do uproszczonych analiz CAE we wczesnych fazach projektowania dla firm z rynku motoryzacyjnego - Visual Crash Studio oraz Crash Cad Calculate.