24 maja 2024


Specjaliści z uniwersytetu w Cambridge twierdzą, że za kilka lat akumulatory zastąpią zbiorniki paliw. Skonstruowane przez nich akumulatory litowo-tlenowe umożliwiają przejazd na jednym ładowaniu z Londynu do Edynburga.

lithium-air-battery

Akumulator wytrzymuje ponad 2000 ładowań, a jego efektywność, przeliczana z gęstości prądu na właściwości benzyny, przewyższa tradycyjne paliwa. Dr Tao Lin przewiduje ostateczne zwycięstwo nad paliwami kopalnymi za ok. dziesięć lat. Jest to wariant pesymistyczny, bo nie uwzględnia szybkości zmian technologii. Bardzo porowata, puszysta elektroda z grafenu z dodatkiem wody i jodku litu mają ponoć sprawić, że surowce kopalne odejdą do przeszłości.

www.cam.ac.uk