23 czerwca 2024


Inżynieria systemów to podejście umożliwiające rozumienie interakcji między elementami rozpatrywanego systemu, prowadzące do spełnienia założonych wymagań. To również sposób systematycznego myślenia o problemie jako całości.

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Politechniki Śląskiej przygotował nową ofertę studiów magisterskich w języku angielskim na kierunku Mechatronika. Mechatronika integrująca inżynierię mechaniczną, elektryczną oraz systemy sterowania stanowi naturalną bazę dla nauczania inżynierii systemów. Specjalność „Mechatronic Systems Engineering” powstała we współpracy z firmą IBS Poland. Program nauczania obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania, symulacji, optymalizacji i zarządzania systemami i procesami. Podczas studiów studenci będą poznawać zaawansowane metody obliczeniowe, systemy symulacji, metody sztucznej inteligencji, metody optymalizacji i podejmowania decyzji oraz języki programowania. W planie studiów przewidziano również praktyczną implementacją systemów podczas zajęć projektowych oraz zaawansowane metody zarządzania cyklem ich życia. Nowa specjalność przygotowywać będzie absolwentów do podjęcia pracy w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, nowych technologii i wszędzie tam, gdzie można stosować podejście systemowe, dla uzyskania najlepszych rozwiązań.

więcej informacji na:
www.icme.polsl.pl/ME8.html