18 kwietnia 2024


Akumulatory litowo-jonowe stają się niebezpieczne podczas przegrzania. Zdarzają się pożary i wybuchy. Prof. Zhenan Bao zaprojektowała akumulator, który przy wzroście temperatury wyłącza się, a po jej spadku – samoczynnie się uruchamia. Przy czym cykle włączeń i wyłączeń nie wpływają na obniżenie sprawności akumulatora.

bezpieczne akumulatory litowo jonowe
Wykres pokazuje różnicę rekacji termalnej na wzrost temperatury spowodowany zwarciem - zwykłego akumulatora w porównaniu z trzema rodzajami baterii litowo-jonowych z cząsteczkami GrNi

Jedna z dwóch elektrod nowego ogniwa podłączona jest poprzez element z tworzywa sztucznego zawierający cząstki niklu pokrytego grafenem (GrNi). Pod wpływem temperatury tworzywo rozszerza się, a zatopione w nim elementy przewodników przestają się stykać. Akumulator przestaje wtedy działać. Po spadku temperatury plastik się kurczy, a cząstki przewodnika znowu zaczynają się stykać i przewodzić prąd.

engineering.stanford.edu