19 czerwca 2024


Doroczna Konferencja Przemysłu Motoryzacyjnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej AUTO EVENT, organizowana już od 2005 roku, tym razem odbędzie się w dniach 14-16 czerwca, w Zawierciu.

To dwudniowe wydarzenie przyciąga średnio 250 uczestników z sektorów takich jak: produkcja samochodów, części i komponenty, materiały i fabrykaty, maszyny, urządzenia i narzędzia, robotyka i automatyka, logistyka, personel, oprogramowania dla przemysłu oraz finansowanie działalności. 

Tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem: „Pozycja polskich firm w europie. Innowacje sposobem na przewagę konkurencyjną”. Wśród zaplanowanych prezentacji znajdą się:

  • Nowe inwestycje w przemyśle motoryzacyjnym
  • Wyzwania stojące przed sektorem motoryzacyjnym w Polsce w perspektywie 2016-2020
  • Kraje rosnących szans. Nowe kierunki eksportu
  • Robotyzacja i automatyzacja a efektywność produkcji
  • Nowe zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym dla komponentów z tworzywa sztucznego
  • Badania właściwości fizycznych i trwałości polimerów
  • Sektorowy program badań naukowych i prac rozwojowych INNOMOTO dla branży motoryzacyjnej
  • Zarządzanie projektami R&D
  • Jak w małej i średniej firmie stworzyć dział badawczo-rozwojowy?

Równolegle do prezentacji i dyskusji na forum, tradycyjnie odbywać się będą rozmowy kooperacyjne B2B. Konferencji towarzyszy także wystawa produktów i usług firm z sektora automotive.

źródło: Polska Izba Motoryzacji