13 czerwca 2024


Zgazowanie węgla można połączyć z technologią ogniw paliwowych w celu uzyskania czystej energii. Sposób jest stosukowo prosty.

N 7 MIT Coal gas 1 0

Ogrzewany parą drobny pył węglowy uwalnia paliwo gazowe składające się z wodoru i tlenku węgla. Paliwo to przechodzi do ogniwa paliwowego, gdzie reaguje z tlenem, zawartym w powietrzu. W efekcie powstaje energia elektryczna.
Opracowana przez naukowców z Massachusetts Institute of Techno­logy metoda może mieć zastosowania nawet w dużych elektrowniach. Przeznaczona jest głównie dla krajów, w których głównym surowcem energetycznym jest węgiel.

news.mit.edu