22 lipca 2024


Niemieccy inżynierowie planują, że w 2018 dostępny będzie nowy elektryczny pionowzlot. W jego kabinie mają mieścić się dwie osoby.

lilium mountain flight

Start-up Lilium został założony w lutym 2015 przez czterech inżynierów i doktorantów z Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Obecnie, korzystając z pomocy finansowej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Niemcy prowadzą prace badawczo-rozwojowe, mające na celu skonstruowanie nowego, dwumiejscowego pionowzlotu z napędem elektrycznym.

Pionowzlot ma być zdolny do startu i lądowania ze wspomaganiem komputera z płaszczyzn o dowolnej nawierzchni, nawet z przydomowego ogrodu. Jedynym ograniczeniem są gabaryty lądowiska, które powinno mieć co najmniej 15 x 15 m. Po pionowym starcie samolot ma przechodzić do lotu poziomego, z prędkością ok. 400 km/h.
Nowa konstrukcja ma być certyfikowana w klasie LSA (lekkich samolotów sportowych). Do uzyskania licencji pilota konieczne będzie wylatanie co najmniej 20 h. Pionowzlot przeznaczony ma być do lotów rekreacyjnych w dzień, w dobrych warunkach atmosferycznych, na wysokości do 3000 m. Zasięg obliczeniowy to 500 km.

Źródło: altair.com.pl
Rysunek: Lilium