24 czerwca 2024

Na IV Targach Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON (1-3 marca) w Kielcach swoje produkty zaprezentowało 60 firm z Portugalii, Rumunii, Czech i Polski. Wystawę zwiedziło  7 000 osób.


Tematykę targów PNEUMATICON stanowią między innymi elementy oraz systemy pneumatyczne i hydrauliczne, sterowniki, napędy - układy, systemy automatycznego sterowania procesami z udziałem pneumatycznych i hydraulicznych elementów wykonawczych, roboty przemysłowe i manipulatory, techniki pomiarowe i laboratoryjne, elementy wyposażenia i części zamienne, usługi instalacyjne i naprawcze, usługi inżynierskie i projektowe, doradztwo techniczne, patenty i licencje.
Tradycyjnie już przyznano Medale Targów Kielce. Otrzymali je:
– Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn za system pozycjonowania serwopneumatycznego ze sterowaniem rozmytym
– firma HYDAC za mobilne urządzenie filtracji cieczy roboczej OF7 CMW trakcie targów odbyło się seminarium „Krajowy sektor techniki płynowej w okresie przezwyciężania kryzysu” zorganizowane przez Korporację Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych z Wrocławia. Na konferencji prezentowano m.in.:
* Modelowanie i symulację hydrostatycznego napędu jazdy transportera gąsienicowego TUR 600
* Oszacowanie potencjalnych oszczędności energii w systemach sprężonego powietrza
* Elektropneumatyczne układy sterowania
W tym samym czasie odbyły się również targi  ENEX, ENEX Nowa Energia oraz EKOTECH.