25 czerwca 2024

Nowy system Equator firmy Renishaw może wykonywać z dużą szybkością pomiary porównawcze dla celów kontroli wymiarowej rożnych obrabianych przedmiotów. Został opracowany i sprawdzony w warunkach warsztatowych we współpracy z wiodącymi firmami w wielu branżach i zastosowaniach. Można go wstępnie zaprogramować na pomiary wielu przedmiotów obrabianych i w ciągu kilku minut przeprogramować w celu uwzględnienia zmian konstrukcyjnych przedmiotu.

Komparator został opracowany w wyniku współpracy z użytkownikami urządzeń do pomiarów porównawczych z branży samochodowej, lotniczej i astronautycznej, oraz medycznej. Jest lekki i szybki, o wysokiej powtarzalności. Można go w ciągu kilku sekund przestawić na pomiary innego przedmiotu, dzięki czemu nadaje się idealnie do stosowania w elastycznych procesach produkcyjnych.

rei1_sSzybciej i z większą powtarzalnością

Dla uzyskania znacznej szybkości skanowania oraz wysokiej powtarzalności, w systemie zastosowano “równoległy układ kinematyczny” Equator Organiser – łatwy w obsłudze interfejs graficzny operatora
System można zainstalować w kilka minut, a w ciągu kilku sekund można przestawiać urządzenie na potrzeby nowego zadania. Wykorzystując uniwersalny język programowania DMIS, ponowne skonfigurowanie systemu komparatora, w celu dostosowania do zmian konstrukcyjnych przedmiotu albo wykonywania pomiarów nowych części, jest możliwe w czasie o wiele krótszym niż w tradycyjnym systemie komparatora.
Systemy Equator są dostępne z oprogramowaniem na jednym z dwóch poziomów. Wersja przeznaczona dla inżynierów technologów umożliwia programowanie w celu tworzenia aplikacji DMIS. Za niższą cenę dostępna jest wersja warsztatowa, która co prawda umożliwia wykonywanie tych programów, lecz nie pozwala operatorom na wprowadzanie modyfikacji. Oba poziomy oprogramowania zawierają interfejs graficzny operatora MODUS Organiser. W przypadku systemu programowanego, uniwersalny pakiet do programowania MODUS Equator umożliwia inżynierom szybkie tworzenie procedur sprawdzania zróżnicowanych przedmiotów – prostych lub złożonych. Pakiet ten oferuje łatwość zaprogramowania pomiarów skanujących oraz punktowych pomiarów stykowych z wykorzystaniem miniaturowej sondy skanującej Renishaw SP25. Podczas skanowania można zebrać tysiące punktów definiujących dany element, co pozwala na wykonywanie rzeczywistej analizy kształtu. Klucz sprzętowy uaktywnia funkcje oprogramowania w pełnym zakresie. Rozwiązanie pozwala na modyfikowanie programów z równoczesną możliwością prowadzenia testów.

Stabilność cieplna
Komparator wykorzystuje w innowacyjny i wysoce powtarzalny sposób tradycyjną technikę porównywania produkowanych części z referencyjnym przedmiotem wzorcowym. Ponowny pomiar części wzorcowej jest równie szybki co pomiar produkowanej części i zapewnia możliwość natychmiastowej kompensacji wpływu wszelkich efektów termicznych występujących w środowisku roboczym warsztatu. Equator może być używany w fabrykach, gdzie występują duże wahania temperatury – wystarczy wykonać ponowny pomiar części wzorcowej i system zostaje ponownie „wyzerowany”, przyjmując gotowość do powtarzalnych pomiarów porównawczych względem wzorca.
Wyniki Equatora powiązane są z wynikami wykalibrowanej CMM
Części wzorcowe nie muszą być kosztownymi niestandardowymi przedmiotami, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnego wzorca – wystarczy wziąć produkowany przedmiot i wykonać jego pomiary na maszynie współrzędnościowej (CMM), w celu ustalenia odchyłek od wartości znamionowych z systemu CAD lub rysunków. Wyniki pochodzące z odpowiedniej maszyny współrzędnościowej można skonfigurować do bezpośredniego wykorzystania w oprogramowaniu Equator. W rzeczywistości, kalibrowaną bezwzględną dokładność maszyny współrzędnościowej (często umieszczanej w odległym pomieszczeniu z kontrolowaną temperaturą) można “powiązać” z wynikami Equatora, zapewniając pomiarom systemu Equator kalibrowaną zgodność z wzorcami. Dzięki wczytaniu pliku kalibracyjnego do pakietu oprogramowania Equator, pomiary wykonywane przez system komparatora Equator można odnosić do wartości znamionowych z systemu CAD lub rysunków. Umożliwia to kontrolę procesu przy użyciu pakietów SPC.

rei2_s

Sterownik
Sterownik Equatora, jest rozbudowanym, specjalizowanym układem sterowania, zapewniającym bezpieczne i odporne środowisko robocze do użytkowania oprogramowania. Jest on podobny do układów sterowania obrabiarek, lecz został wyposażony w zdolność wykonywania specjalnych aplikacji dla systemu Equator, działających pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Zawiera wszystkie niezbędne układy elektroniczne oraz przechowuje oprogramowanie. Użytkownik może tworzyć i wykonywać programy pomiarowe DMIS, zmieniać ustawienia pomiarów oraz przesyłać dane i programy. Do eksploatacji systemu Equator nie jest wymagany dodatkowy komputer PC, co zapewnia redukcję kosztów ponoszonych przez użytkownika. Eliminuje to również możliwość wystąpienia niezgodności lub nieprzewidzianego problemów, jakie mogłyby być skutkiem dużej różnorodności architektur komputerów PC.

Niski koszt zamocowań
W porównaniu z tradycyjnymi, specjalizowanymi systemami do porównywania wielkości geometrycznych, Equator znacznie obniża koszty zamocowań. Stosując zamocowania, które pozycjonują przedmioty z dokładnością 1 mm względem pozycji pomiaru wzorca, eliminuje się potrzebę stosowania kosztownych, precyzyjnych uchwytów zachowując wyspecyfikowaną powtarzalność.
Wymiana trzpieni pomiarowych

rei3_s

Dodatkowy poziom uniwersalności oferuje zasobnik zmiany trzpieni pomiarowych, który umożliwia zautomatyzowaną zmianę modułów trzpieni pomiarowych sondy SM25. Moduły sprzęgają się z sondą maszyny współrzędnościowej SP25. Pozwala to użytkownikom systemu Equator na dokonywanie zmian konfiguracji trzpieni bez konieczności przeprowadzania ponownej kalibracji za każdym razem. Do zasobnika można załadować maksymalnie sześć kombinacji trzpieni pomiarowych. Mogą one być wykorzystywane przy pomiarach jednego złożonego przedmiotu albo wielu przedmiotów o zróżnicowanej geometrii.

Opcje automatyzacji
Komparatory można będzie integrować w zautomatyzowanych gniazdach produkcyjnych, wykorzystując opcjonalny interfejs I/O do połączenia z robotem albo do wyprowadzania wyników pomiarów porównawczych do pakietu SPC. Niektóre pakiety SPC oferują również możliwość połączenia z pewnymi nowoczesnymi sterownikami obrabiarek w celu aktualizowania offsetów, co zapewnia prawdziwie zautomatyzowaną kontrolę procesu.

więcej: www.renishaw.com.pl