22 lipca 2024

Na przełomie września i października, we Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Gdańsku oraz Poznaniu odbędą się – organizowane przez firmę Procad S.A. – seminaria poświęcone zagadnieniom zarządzania danymi projektowymi. Spotkania odbędą się pod hasłem „Zapomnij o błędach”, a dowiedzieć się będzie na nich można – co zrobić, by obniżyć koszty projektowania, skrócić cykl rozwoju produktu, ograniczyć czas obsługi zmian konstrukcyjnych i zmniejszyć ich liczbę.

W trakcie seminariów zaprezentowane zostaną rozwiązania wspomagające projektowanie współbieżne, mechanizmy zatwierdzania projektów oraz śledzenia procesu wprowadzania i zatwierdzania zmian konstrukcyjnych. W oparciu o oprogramowanie Procad PDMXpress uczestnicy poznają sposoby zarządzania rysunkami, dokumentami, projektami wyrobów gotowych, zleceniami i zestawieniami komponentów.
Seminaria są bezpłatne, wymagana jest jedynie rejestracja.

Więcej informacji (oraz rejestracja) na stronie:
www.procad.pl/pdm2011