26 czerwca 2024

Drugie Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO 2011 odbędą się  już za trzy tygodnie, w dniach 24-25 listopada, w Krakowie.

Targi KOMPOZYT-EXPO ukierunkowane są na rynek materiałów kompozytowych oraz maszyn i technologii do ich produkcji. Organizatorzy zapraszają wyłącznie branżowych zwiedzających – kadrę zarządzającą, projektantów, inżynierów z branż takich jak motoryzacja i transport, lotnictwo i przemysł lotniczy, inżynieria lądowa, budownictwo, elektronika, technologia medyczna, technologia i budowa statków morskich, energia wiatru itd.
W ramach programu towarzyszącego odbędzie się szereg konferencji i spotkań branżowych, m.in. organizowane przez firmę BUDSOFT seminarium „Symulacje komputerowe kompozytów w programach Abaqus FEA”. Tematyka seminarium dotyczyć będzie m.in.: modelowania konstrukcji kompozytowych, symulacji zachowania mechanicznego kompozytów, w tym modelowania zniszczenia (np. pękania, delaminacji). Przedstawione zostaną nowoczesne narzędzia wspomagające projektowanie oraz optymalizację kompozytów, pozwalające na tworzenie materiałów ściśle wg wymagań określonych dla konkretnych zastosowań.
Organizatorzy zapowiadają profesjonalne warsztaty i praktyczne pokazy technologii i produktów, wśród których nie zabraknie nowości. Jednym z partnerów targów jest Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA.

Więcej na stronach: kompozyty.krakow.pl