3 marca 2024

Najbliższe, V Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań Pneumaticon, odbędą się na teranie Targów Kielce, w dniach 6-8 marca.

Zakres branżowy Pneumaticonu stanowią między innymi elementy oraz systemy pneumatyczne i hydrauliczne, sterowniki, napędy – układy, systemy automatycznego sterowania procesami z udziałem pneumatycznych i hydraulicznych elementów wykonawczych. Na stoiskach tradycyjnie prezentowane będą roboty przemysłowe i manipulatory, będzie można zapoznać się z technikami pomiarowymi i laboratoryjnymi, oraz z elementami wyposażenia i częściami zamiennymi. Dużą grupę wystawców stanowić będą firmy oferujące usługi instalacyjne i naprawcze, usługi inżynierskie i projektowe, doradztwo techniczne, patenty i licencje. Podczas targów odbywać się będą także różnorodne konferencje branżowe.
Równolegle z Pneumaticonem odbywać się będą Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia.

więcej na stronach www.targikielce.pl