16 kwietnia 2024

W marcu roku bieżącego spółka energetyczna Altaeros Energies wywodząca się z uczelni amerykańskiej MIT, zademonstrowała prototyp turbiny wiatrowej unoszącej się w powietrzu i służącej do produkcji energii na wysokości.

Altaeros

Mierzący 10 m średnicy prototyp turbiny AWT (Airborne Wind Turbine) przeszedł pomyślne testy w Loring Commerce Center w Limestone w stanie Maine. W jego budowie brała także udział firma Doyle Sailmakers z Massachusetts. W ramach przeprowadzonych prób turbina w cyklu automatycznym wzniosła się na wysokość ponad 100 m, następnie na tej wysokości wyprodukowała energię elektryczną, po czym samodzielnie wylądowała na ziemi.Okazało się, że potrafi ona wygenerować dwa razy większą moc niż pracująca w takim samym okresie czasu konwencjonalna turbina wiatrowa osadzona na wieży.
Ponieważ w przyszłości turbiny takie będą umieszczane na wysokości powyżej 300 m, gdzie wieją już silniejsze prądy powietrzne, inżynierowie z firmy Altaeros Energies przewidują, że po wdrożeniu do produkcji, ich turbina pozwoli na zmniejszenie kosztów produkcji energii elektrycznej o 65%. Ponadto czas instalacji takiej turbiny skróci się z kilku tygodni do zaledwie kilku dni. Urządzenia AWT są zaprojektowane tak, aby nie wywierać negatywnego wpływu na środowisko oraz nie emitować hałasu. Ponadto nie wymagają drogiego paliwa wykorzystywanego do zasilania generatorów.
Popularne już od kilku dekad turbiny wiatrowe potrzebują do ich zamontowania na wieży potężnych żurawi. W dodatku wysokości na których pracują konwencjonalne turbiny nie są aż tak duże, aby stwarzać szanse wykorzystania silnych wiatrów, które już wkrótce będzie mogła wykorzystywać turbina AWT. Wszystko to dzięki wypełnieniu czaszy aerostatu turbiny helem. Nie ma jednak obaw, że silne prądy powietrzne porwą urządzenie, ponieważ jest ono połączone z ziemią silnymi cumami, które jednocześnie służą do przesyłania energii elektrycznej.
Firma Altaeros Energies została założona w roku 2010 w celu prowadzenia badań nad sposobami zmniejszenia kosztów energii odnawialnej pozyskiwanej z wiatru. Pracujący w niej specjaliści wykorzystali wcześniejsze konstrukcje aerostatów, dalekich kuzynów sterowców, które były używane do wynoszenia w powietrze ciężkiego sprzętu badawczego, m.in. meteorologicznego.

źródło: www.altaerosenergies.com