23 czerwca 2024

Niemieccy naukowcy postanowili wykorzystać w logistyce spostrzeżenia poczynione w trakcie obserwacji grupowych zachowań mrówek. Pojęcie inteligencji roju ma pozwolić w niedalekiej przyszłości na usprawnienie przepływu materiałów w magazynach oraz na liniach produkcyjnych. Badania nad projektem o nazwie Multishuttle Moves prowadzone są przez naukowców z oddziału Instytutu Fraunhofera w Dortmundzie.W jednej z hal o powierzchni 1000 m² zbudowano model magazynu dystrybucyjnego z regałami, na którego półkach jest składowanych 600 ruchomych pojemników na części. Magazyn posiada osiem stacji do wydawania pojemników z potrzebnymi komponentami. Jednak sercem całego projektu jest zespół pięćdziesięciu niezależnych od siebie transporterów, poruszających się po całej hali. Ich ruchem steruje złożone oprogramowanie oparte na tzw. algorytmie mrówkowym, zaproponowanym przez specjalistę w dziedzinie sztucznej inteligencji i dyrektora prac badawczych belgijskiego instytutu FNRS, Marco Dorigo. Algorytm jest probabilistyczną metodą rozwiązywania problemów, opartą na rzeczywistym modelu zachowania mrówek, szukających pożywienia dla swojej kolonii. Gdy system otrzyma zamówienie na określony typ części, natychmiast wysyła o tym powiadomienie do zespołu transporterów. Komunikujące się między sobą za pośrednictwem sieci WLAN transportery oceniają, który z nich jest najbliżej regału z potrzebnymi częściami. Wytypowany pojazd rusza po komponenty.

Wszystkie transportery zostały wyposażone w bogaty zestaw czujników pozwalających im orientować się w przestrzeni magazynowej, oceniać odległości od regałów, korygować przyspieszenie, obliczać najkrótsze trasy do celu oraz zapobiegać kolizjom. Cały system jest bardzo elastyczny – w zależności od wahań sezonowych lub dobowych można wyłączać z ruchu część transporterów. Szacuje się, że w niedalekiej przyszłości podobne systemy transportowe będą całkowicie samodzielne. Transportery będą same pobierały części z piętrowych regałów z pominięciem dodatkowych stacji.


źródło: www.fraunhofer.de