25 lipca 2024

5 czerwca firma Dassault Systemes zaprezentowała łatwe w użyciu oprogramowanie SolidWorks Plastics, które umożliwia przewidywanie i eliminację wad produkcyjnych na najwcześniejszym etapie projektowania części z tworzyw sztucznych i form wtryskowych.

Nowe produkty są w pełni zintegrowane z pakietem SolidWorks i oferują projektantom części oraz wytwórcom form znane im, intuicyjne procesy pracy, które umożliwiają szybką optymalizację projektów części i form w procesie produkcji. Możliwość wprowadzania wczesnych zmian projektowych gwarantuje prawidłowe działanie form wtryskowych bezpośrednio po ich wyprodukowaniu, a tym samym ogranicza lub eliminuje konieczność ponownej obróbki lub poprawy wytwarzanej części. Ponadto użytkownicy SolidWorks Plastics zyskują wiedzę, pozwalającą określić wpływ zmian geometrii części, projektu formy, materiałów lub warunków przetwarzania na ułatwienie produkcji.

SolidWorks-PlasticsProdukty SolidWorks Plastics opierają się na technologii firmy SIMPOE SAS (SIMPOE), jednego z wiodących producentów oprogramowania symulacji form wtryskowych do tworzyw sztucznych. SIMPOE oferuje obecnie całkowicie zintegrowaną funkcję „pojedynczego okna” w programie SolidWorks. Nowe produkty są wynikiem dotychczasowej współpracy i będą oferowane pod marką SolidWorks.
SolidWorks Plastics będzie dostępny w ramach dwóch pakietów – SolidWorks Plastics Professional dla projektantów części i SolidWorks Plastics Premium dla projektantów i wytwórców form wtryskowych.
Premiera SolidWorks Plastics 2012 nastąpi najpierw w Ameryce Północnej, a w innych regionach i krajach w dalszej części roku.

Więcej informacji na stronie:
www.solidworks.com/plastics