13 kwietnia 2024


Od ponad dziesięciu lat trwają badania nad materiałami, które po uszkodzeniu mogą same się naprawić. W ich efekcie powstały np. samonaprawiające się powłoki antykorozyjne. Dotąd zajmowano się wyłącznie materiałami elastycznymi.

samonaprawiajacy krysztal

W New York University Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, rozpoczęto badania kryształów pod tym właśnie kątem. Kryształ otrzymany z wykorzystaniem układów pirozolowych i związków siarki został złamany na dwie części. Złożono je i okazało się, że po dwudziestu czterech godzinach ponownie się połączyły. W miejscu złamania pozostała niewielka rysa. Prowadzący badania dr Pance Naumov i dr Patrick Commins uważają, że wiele innych kryształów również ma taką zdolność, tylko jak dotąd nikt tego nie badał.

nyuad.nyu.edu