18 kwietnia 2024


W instytucie Beckmana opracowano metodę druku 3D, w wyniku której otrzymać można bardzo skomplikowane formy przestrzenne. Mogą one służyć jako szkielety i formy do dalszych działań i są łatwo usuwalne. W chwili gdy nie są już potrzebne można je rozpuścić.

cukier 3d

Materiałem, z którego powstają, są wstęgi odwodnionego alkoholu cukrowego Izomalt. Materiał utwardza się natychmiast po opuszczeniu dyszy specjalnie zbudowanej drukarki. Drukuje ona nie w sposób warstwowy, jak typowe urządzenia wytwarzania przyrostowego, lecz w swobodnej formie. Pozwala to uzyskać kształty niezwykle trudne do wydrukowania w inny sposób. Matthew Gelber, jeden z twórców tej metody druku, opowiadał podczas prezentacji, że było wiele prób drukowania przy pomocy cukru. Jednak napotykano na poważne problemy m.in. z jego krystalizacją. Dopiero skojarzenie odpowiedniego materiału ze specjalnie do tego celu skonstruowaną drukarką zapewniło pożądane efekty. Przewiduje się szerokie zastosowanie druku cukrem, głównie w technikach medycznych.

www.illinois.edu