28 maja 2024


Grupa naukowców kierowana przez prof. Kennetha Wärnmarka ze szwedzkiego uniwersytetu w Lund zajmuje się badaniem materiałów, które mogłyby zastąpić bardzo kosztowne cząsteczki kompleksów metali, używane w ogniwach fotowoltaicznych i fotokatalizatorach wykorzystywanych do produkcji biopaliw. Od pięciu lat skoncentrowano się nad wykorzystaniem powszechnie występującego i taniego żelaza.

Niedawno zaprezentowano uzyskaną molekułę tego pierwiastka, która z powodzeniem może zastąpić kosztowne metale tzw. ziem rzadkich. Zbudowany z jej użyciem fotokatalizator pod wpływem światła pozwala uzyskiwać wodór lub metanol. Materiał również emituje światło widoczne gołym okiem w temperaturze pokojowej. Nadaje się do zastosowań w ogniwach, a w przyszłości również w diodach LED. Prof. Wärnmark zwrócił uwagę na to, że otrzymanie pozytywnych wyników przyszło stosunkowo łatwo i w krótkim czasie. Zanim nowa molekuła żelaza trafi do powszechnie używanych urządzeń minie jego zdaniem więcej niż pięć lat.

www.lu.se

Czytaj także: