21 czerwca 2024

 

Roboty do inspekcji rur

Istnieje wiele metod inspekcji rurociągów. Szczególnie istotna jest możliwość szukania defektów materiałowych lub powstałych w trakcie montażu czy eksploatacji bez potrzeby unieruchamiania przepływu. Wiele kosztownych metod defektoskopii nie jest w 100% skutecznych i nie sprawdza się we wszystkich przypadkach.

Zespół inżynierów z uniwersytetu w Bristolu zademonstrował zupełnie nową metodę inspekcji. Skonstruowano sieć robotów, z których każdy działa niezależnie od pozostałych. Minimalizuje to komunikację pomiędzy robotami i nie wymaga ich synchronizacji za pomocą wymagającego systemu transmisji i wymiany danych. Każde z urządzeń wyposażono w czujniki wysyłające i odbierające impulsy akustyczne w trybie echa. Wykrywają one defekty na podstawie zmian częstotliwości dźwięku. Najpierw poprzez zakłócenia wykrywana jest obecność awarii, a następnie uruchamiany jest tryb namierzania pochodzenia zakłóceń i lokalizacji defektu. Do budowy wykorzystano ogólnodostępne robotyczne podwozia kołowe. Dzięki temu system jest tani.

Podczas prób okazało się, że system radzi sobie ze zmianami średnicy rur i skomplikowanymi sieciami rurociągów. Przy tym jest najtańszym z istniejących rozwiązań.

bristol.ac.uk