13 czerwca 2024

 

Robotyczny wąż do spawania rur

W ramach programu RACE (Remote Applications in Challenging Environments) inżynierowie z UKAEA (UK Atomic Energy Authority) opracowali robotycznego węża przeznaczonego do spawania rur wchodzących w skład instalacji eksperymentalnego reaktora fuzji termojądrowej DEMO.

Ze uwagi na krytycznie niebezpieczne warunki, w jakich mogą przebiegać prace serwisowe w tego typu instalacji, wykorzystanie ręcznego spawania jest wykluczone. Z kolei użycie zautomatyzowanych systemów spawalniczych napotyka trudności ze względu na zwartą budowę instalacji. Podjęto decyzję o budowie systemu zautomatyzowanego spawania rur od wewnątrz. Owocem prac jest robotyczny wąż, wyposażony w układ napędu, pozwalający na przemieszczanie się wewnątrz instalacji i system detekcji ultradźwiękowej, umożliwiający zajmowanie precyzyjnie wyznaczonej pozycji roboczej. W ustalonym miejscu wąż blokuje się i uruchamia dookolną głowicę spawania laserowego. Wprowadzenie węża do instalacji odbywa się również w sposób zautomatyzowany, bez udziału personelu.

Rozwój robotów jest ważnym elementem dążenia do niskoemisyjnej energetyki opartej na fuzji termojądrowej – wyjaśnia Tristan Tremethick, główny konstruktor UKAEA. – Musimy wypracować biegłość w zdalnym sterowaniu takimi robotami jak nasz wąż, gdyż to one będą odpowiadały za utrzymanie instalacji reaktorów, do których ludzie nie będą mieli dostępu.

Na tej samej zasadzie funkcjonuje bliźniaczy system przeznaczony do cięcia rur. Oba rozwiązania, przygotowane na potrzeby energetyki termojądrowej mogą znaleźć zastosowanie również w innego typu instalacjach przemysłowych.

gov.uk