13 czerwca 2024


Nieraz podczas pracy zawodowej spotkałem się z pytaniem dlaczego integracja systemu PLM z CAD zamiast ułatwiać konstruktorowi pracę utrudnia ją i wydłuża wszelkie operacje? Dlaczego konstruktor musi świadomie zajmować się zagadnieniami spójności i poprawności plików? Czy ten system nie mógłby sam tym wszystkim zarządzać, a konstruktorowi pozostawić to, co tak naprawdę stanowi jego pracę?

Marcin Kępiński

Zastanówmy się, jakie są główne zadania stawiane przed dowolną integracją systemu PDM/PLM (Product Data Management / Product Lifecycle Management) z CAD i gdzie tkwi problem będący źródłem potencjalnych kłopotów na tym polu.

Integracja-pdm-plm-z-cad
Rys. 1  Tworzenie i dostęp do  wspólnych przestrzeni roboczych

Czy jest to problem, który można rozwiązać? Jakie zalety są najczęściej preferowane przez konstruktorów? Co świadczy o atrakcyjności takiej integracji?

  • Po pierwsze: nie powinna przeszkadzać w codziennej pracy.
  • Całość musi działać szybko i stabilnie, pliki powinny być zapisywane w sposób automatyczny lub półautomatyczny, z czasem nieodbiegającym drastycznie od czasu zapisu na dysku sieciowym.
  • Dostępne muszą być bazy bieżących i starych modeli, tak aby w prosty sposób można było wykorzystać już raz opracowane pliki, a także narzędzia do wyszukania, nawigacji, analizy i filtracji zbioru wyników.
  • Powinna zapewniać mechanizm wersjonowania (bezpieczeństwo i wycofywania zmian).
  • Powinna też umożliwiać pracę grupową i współbieżną na poziomie części, złożeń i rysunków.
  • A co jest ważne dla innych użytkowników systemu (kierownicy, zarządzający, IT)?
  • Bezpieczeństwo i spójność danych – centralne składowanie danych z możliwością robienia kopii zapasowych. Ujednolicenie poprzez procedury i dostosowania nie tylko formatu i wersji plików, ale samej zawartości. Sposobu konstruowania, spójności opisów, dokumentacji.
  • Kontrola dostępu do danych (własność intelektualna firmy!) i ewidencja wykorzystania modeli (analiza wpływu zmian na nowe i istniejące już produkty, optymalizacja kosztów, zapewnienie mechanizmów udostępniania modeli na zewnątrz w postaci plików lekkiej reprezentacji).
  • Możliwość elastycznego przydziału zadań do pracowników, obecność formalnych procesów oceny, konsultacji i zatwierdzenia wprowadzanych przez konstruktora zmian. Analiza obciążenia pracowników i narzędzia oceny pracy.

Jak widać z powyższego wymagania stawiane przed integracją PDM/PLM z CAD dla różnych użytkowników są różne. Czy istnieje sposób pogodzenia tych wymagań satysfakcjonujący dla wszystkich?
W nowoczesnych systemach PDM/PLM rozwiązania w zakresie integracji ewoluują w dwóch kierunkach, w uzupełnieniu do standardowej obsługi plików. Pierwszy kierunek – zapis modeli w bazie danych całkowicie z pominięciem plików, drugi – obsługa plików w sposób niezauważalny dla użytkownika i systemu CAD. W tym artykule skupimy się na drugiej opcji, która z zachowaniem pełnej elastyczności nowoczesnego systemu CAD opartego o fizyczne pliki, umożliwia pracę współbieżną wielu użytkowników w sposób transparentny i mało uciążliwy dla inżyniera. Przykładem takiego rozwiązania jest produkt „Connector for Solidworks” (DEK), będący elementem systemu PLM firmy Dassault Systems – 3DEx­perience – ENOVIA.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11 (86) listopad 2014