25 lipca 2024


Konstruowanie lekkich elektrycznych bolidów Silesian Greenpower nie sprowadza się jedynie do modelowania, przeprowadzania suchych obliczeń matematycznych i wykonania układu rzeczywistego. Każda konstrukcja pojazdu jest testowana na torach wyścigowych oraz w warunkach laboratoryjnych – na specjalnie skonstruowanej hamowni.

Maja Baier, Jakub Franiasz, Dawid Wylenżek

Hamownia jest stanowiskiem diagnostyczno-pomiarowym służącym do badania układów napędowych (np. moment, czy prędkość obrotowa) i wyznaczania własności trakcyjnych pojazdów. Główny podział stanowisk wyróżnia hamownie silnikowe – pozwalające na dokładne przeprowadzenie badań parametrów silnika w sposób bezpośredni, oraz podwoziowe – umożliwiające pomiary pośrednie bez konieczności demontażu silnika z pojazdu. Najczęściej stosowane hamownie podwoziowe, wykorzystywane do symulacji warunków drogowych, wyposażone są w układ rolek, na których obracają się koła pojazdu, sprzęt rejestrujący poziom zanieczyszczenia spalin, czy układy pomiarowo-sterujące przeliczające dane i umożliwiające prezentację wyników on-line.  

hamownia elektryczne wyscigowe
Rys. 1  Stanowisko pomiarowe

Można wyróżnić wśród nich hamownie inercyjne oraz obciążeniowe. W hamowniach inercyjnych kluczowym elementem składowym jest pojedynczy bęben lub dwie rolki o określonej masie, których bezwładność wykorzystywana jest do rozpędzania i hamowania pojazdu. Ich główna zaleta to możliwość krótkich pomiarów, rzędu kilkunastu sekund, jednak nie da się utrzymać na nich stałych obrotów silnika. Hamownie obciążeniowe z kolei wyposażone są w bęben i rolki, które hamowane są ustalonym momentem hamującym. Dzięki takiemu rozwiązaniu można dokonać pomiaru momentu obrotowego silnika przy małych obrotach, czy dostroić dawki wtrysku paliwa, lecz  nie można wyznaczyć strat w układzie napędowym. Pomiar na obydwu typach hamowni jest podobny i polega na najechaniu kołami jezdnymi pojazdu na rolki/bęben. Podczas pomiaru rolki napędzane są od kół pojazdu i  jednocześnie mierzona jest ich prędkość obrotowa. Komputer sterujący wyznacza żądane parametry: moment obrotowy silnika, moc wraz ze stratami w układzie napędowym, przyspieszenie pojazdu, przebytą drogę, czy prędkość maksymalną.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 4 (91) kwiecień 2015