24 czerwca 2024


W ostatniej części naszego opracowania, zgodnie z zapowiedzią, przedstawimy zagadnienia związane z technologicznością konstrukcji korpusów spawanych oraz kwestie pomiarów i napraw korpusów.

Aleksander Łukomski

Technologiczność konstrukcji spawanych
Przy konstruowaniu wszelkich korpusów należy zastanowić się nad ich technologicznością. Chociaż opisane w niniejszym rozdziale zagadnienia dotyczą korpusów spawanych, zasady tu przedstawione odnoszą się także do innych korpusów, z innych materiałów.
Przez technologiczność konstrukcji spawanych rozumie się takie ich rozwiązanie, które przy spełnieniu warunku najlepszej jakości konstrukcji uwzględnia najbardziej racjonalny jej kształt (przy danej technice wytwarzania) oraz wybór materiałów i metod produkcji (przy najmniejszym nakładzie środków produkcji i czasu).
Występuje tutaj duża zależność konstrukcji i technologii wykonania tej konstrukcji. Jest to obszerne zagadnienie. Wchodzą tu w rachubę takie pojęcia, jak wadliwość konstrukcji i spoin, przesztywnienie konstrukcji, odkształcenia wywołane procesem spawania, wytrzymałość spoin w zależności od ich kolejności spawania, typizacja, normalizacja i unifikacja elementów konstrukcji spawanej, prefabrykacja. Konstruktor powinien przemyśleć projektowaną konstrukcję biorąc pod uwagę wszystkie te wymienione elementy, bo to od jego wiedzy i doświadczenia zależeć będzie czy korpus będzie dobry i tani. W największym skrócie można powiedzieć, że konstruktor powinien wiedzieć, co najmniej, jak ten rysowany przez siebie korpus wykonać i zmierzyć.

korpus o rownyoleglych plaszczyznach
Rys. 11  Korpus o równoległych płaszczyznach obrabianych

Technologiczność konstrukcji można sprawdzić poprzez wyliczenie pewnych wskaźników. W technice nie wystarczy powiedzieć, że coś jest dobre lub złe, albo lepsze lub gorsze. Powinno się to udowodnić analizą i odpowiednimi wskaźnikami. Projektowanie konstrukcji rozpoczyna się od analizy techniczno-ekonomicznej różnych wariantów rozwiązań, badając zużycie materiału, pracochłonność, koszty przygotowania i montażu konstrukcji. Przez porównanie wskaźników techniczno-ekonomicznych można dokonać wyboru optymalnego wariantu rozwiązania.
Na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej można określić następujące wskaźniki  technologiczności konstrukcji:

  • stopień typizacji,
  • wskaźnik wielkości serii,
  • wskaźnik technologiczności przygotowania i spawania części i podzespołów tj. ilości części składowych i napawanego spoiwa na 1 tonę konstrukcji, stopień mechanizacji prac spawalniczych,
  • wskaźnik technologiczności montażu tj. ilość elementów, podzespołów i zespołów prefabrykowanych oraz napawanego spoiwa na 1 tonę konstrukcji, jak również stopień mechanizacji prac montażowych.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 10 (97) październik 2015