23 maja 2024


(artykuł reklamowy)

Renishaw to firma z bogatym doświadczeniem w dziedzinie metrologii, pomiarów przemieszczeń, spektroskopii oraz wytwarzania przyrostowego. Jej domeną jest opracowywanie innowacyjnych produktów, które znacząco poprawiają jakość eksploatacyjną urządzeń, rozszerzają możliwości ich badania i zwiększają skuteczność procedur. Produkty Renishaw są szeroko stosowane w automatyzacji obrabiarek, pomiarach współrzędnościowych, wytwarzaniu przyrostowym, pomiarach porównawczych, spektroskopii ramanowskiej, kalibracji maszyn, pomiarach położenia, neurochirurgii stereotaktycznej i diagnostyce medycznej.

Stapianie laserowe to jedna z technik wytwarzania przyrostowego, w której do konsolidacji proszków metalicznych do postaci półwyrobów lub gotowych części o wysokiej gęstości (na poziomie 99,7%) stosuje się wiązkę laserową.

AM500M angled
Systemy stapiania laserowego proszków metalicznych firmy Renishaw: RenAM 500M i AM 400

W porównaniu z tradycyjnymi technologiami stapianie laserowe pozwala na znaczące zmniejszenie strat materiałowych (ubytków), skrócenie czasu trwania procesu produkcyjnego oraz wyeliminowanie konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Możliwość szybkiego prototypowania lub wytwarzania elementów o skomplikowanych kształtach, których wyprodukowanie klasycznymi metodami ubytkowymi i odlewniczymi jest niemożliwe bądź zbyt kosztowne, to kolejne zalety laserowego wytwarzania przyrostowego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że stapianie laserowe nadaje się do produkcji wyrobów o strukturze kratownicowej i mających kanały wewnętrzne.
Zastosowanie systemów druku 3D
Technologia stapiania laserowego proszków metalicznych wykorzystywana jest w wielu gałęziach przemysłu, zwłaszcza w wytwarzaniu części na potrzeby branży narzędziowej (formy wtryskowe oraz wkładki z konformalnymi układami chłodzącymi), motoryzacyjnej i lotniczej, a także w produkcji dóbr konsumpcyjnych, wyrobów artystycznych i medycznych (protezy szkieletowe, mosty protetyczne, implanty stomatologiczne i ortopedyczne). Systemy stapiania laserowego Renishaw są przykładem wykorzystania technologii wytwarzania przyrostowego do produkcji części o różnym zastosowaniu. Części są budowane z metalowych proszków, które stapia się laserowo w kontrolowanej, obojętnej atmosferze argonu podczas nakładania kolejnych warstw o grubości od 20 do 100 μm. Systemy Renishaw są wyposażone we włóknowe lasery iterbowe o mocy w zakresie od 200 do 500 W oraz w komorę próżniową; zużywają niewielkie ilości gazu obojętnego (do 50 l/h).


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 6 (117) czerwiec 2017