18 kwietnia 2024


(artykuł reklamowy)

Trend łączenia maszyn, wyrobów i usług w jeden cyfrowy ciąg produkcyjny nie ustaje. Wzrasta jednocześnie rola czujników i oprogramowania – widoczne jest to także w przemyśle budowy maszyn. Z tego powodu firma DMG MORI stale rozwija swoje systemy oprogramowania.

Celem nadrzędnym jest generowanie wartości dodanej dla klienta już na wczesnym etapie cyfryzacji dzięki zastosowaniu konkretnych rozwiązań. Jednym z nich jest dwadzieścia sześć zaprogramowanych cykli technologicznych przygotowanych dla zapewnienia szybkiego i łatwego programowania wszystkich systemów warsztatu. Kolejnym jest nowa technologia Powertools DMG MORI, która pozwala na automatyczne tworzenie programów kontroli produkcji. Jednocześnie, firma wspiera oparty na aplikacjach system kontroli CELOS, który stale rozbudowywany jest o nowe, dedykowane aplikacje oraz pakiety rozwiązań.

DMG MORI Digitization 01
System CELOS Machine, CELOS Manufacturing oraz Digital Factory wspierają budowę automatycznych fabryk na wszystkich etapach „ścieżki cyfryzacji”

Technology Cycles
Cykle technologiczne wspierają użytkownika w programowaniu systemów warsztatu dzięki interfejsowi opartemu na oknach dialogowych; programowanie przebiega bezpośrednio przez sterownik CNC wyposażony w narzędzia umożliwiające przenoszenie, pomiar, obróbkę i monitorowanie. Najnowszym rozwiązaniem są cykle szlifowania do obróbki lica oraz powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, a także monitorowania w czasie rzeczywistym procesu obróbki dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości elementów.

Biblioteka technologii
Nowy system „Biblioteka technologii” pozwala na zachowanie całych sekwencji i doboru narzędzi, oraz ich przywracanie za pomocą jednego przycisku. Rozpoznane cechy zostają dostosowane do znanych narzędzi i parametrów technologicznych, a w następnej kolejności - parametry skrawania zatwierdzone przez użytkownika zostają automatycznie zastosowane do nowych programów.

Adaptive process
Nowy moduł obróbki CAM - „Adaptive Process” - daje możliwość uzyskania wyższego poziomu kontroli nad jakością. W połączeniu z urządzeniami pomiarowymi i sterowaniem numerycznym CNC, pozwala na automatyczne ustawienie komponentów z poziomu programu, tak aby możliwe było ich dopasowanie bez defektów i zachowanie wyników kontroli.

CAM Agent
Z kolei CAM Agent to nowy moduł CAM dla rozbudowy funkcji „Based Manufacturing”. Gdy oprogramowanie CAD „pozna” parametry całej grupy komponentów, automatycznie utworzone zostaną odpowiednie programy kontroli cyfrowej, z zachowaniem poprzednio zdefiniowanych sekwencji oraz technologii. Programy te zostaną automatycznie dopasowane do istniejących narzędzi, nawet przy zmianie maszyny.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 6 (117) czerwiec 2017