24 maja 2024


Główne zmiany w nowej linii produktowej Autodesk Inventor (AI) 2010 koncentrują się wokół zagadnień związanych z projektowaniem części z tworzyw sztucznych, części blaszanych, a także obsługi dużych zespołów. Jednak zmiany znajdziemy niemal we wszystkich dostępnych w programie modułach. Na początek przyjrzyjmy się cyfrowemu prototypowaniu dla produktów konsumenckich.

Anna Nowak

Projektowanie elementów plastikowych wymaga nieco innych metod i narzędzi niż typowe części i układy mechaniczne. Dla wydajnej pracy projektantowi potrzebna jest możliwość bezpośredniego wczytywania zewnętrznych powierzchni z produktów do stylizacji, automatyzacja tworzenia powtarzalnych komponentów ale również ułatwienia na poziomie struktury zespołu. Inventor 2010 został przygotowany tak, aby spełnić tego typu wymagania. Umożliwia on zastosowanie tzw. projektowania zstępującego (top-down design). Polega ono na  rozpoczęciu projektu w środowisku części, wymodelowaniu kształtu produktu, podziale części na bryły i swobodnym operowaniu na nich (przesuwanie, łączenie, wstawianie brył pochodnych, operacje Boole’a), a następnie konwersji do układu zespół/części dopiero, gdy model bryłowy spełnia oczekiwania. Takie podejście ułatwia pracę, uwalniając od konieczności wstępnego tworzenia wielu plików, wiązań między częściami, zapewnia idealne spasowanie składników i daje projektantom większą swobodę. Proces ten jest idealnie przygotowany do współpracy z linią produktową Autodesk Alias – Inventor otwiera teraz bezpośrednio pliki .wire (otwórz, wstaw, przeciągnij & upuść), opcjonalnie można utworzyć skojarzenie i na bieżąco aktualizować dane, kiedy zmienia się źródłowy projekt w Aliasie, przy czym użytkownik ma kontrolę nad powiązaniami poszczególnych powierzchni. Zespoły stylistów i inżynierów mogą teraz pracować nad tym samym zestawem danych, bez konieczności tworzenia modelu od nowa w Inventorze. Projektowanie skomplikowanych elementów plastikowych ułatwiają też dedykowane narzędzia do modelowania gotowych komponentów typowych dla wyrobów z tworzyw sztucznych, jak zaokrąglenia oparte na stylu, zaczepy, kratki wentylacyjne, kominki i półki.

04-Nowe-srodowisko-MES_s

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (20) maj 2009